Nå er dronereglene tilgjengelig for turister

Fly kun hobbydronen når det er dagslys og du kan se dronen. Det er forbudt å fly i mørke.

Bruken av hobbydroner har hatt en massiv økning den siste tiden, både her til lands og på verdensbasis. Luftfartstilsynet ser behovet for å nå ut til turister som har med seg drone på ferie i Norge. Derfor har vi oversatt droneplakaten vår til flere språk.

Droneplakaten er en illustrasjon som enkelt viser de 5 viktigste reglene for hobbyflyging med droner. Flysikkerhet er viktig og vi ønsker å redusere risikoen for farlige hendelser hvor droner er involvert. Et av grepene vi har tatt er å oversette droneplakaten til flere språk. Nå er den tilgjengelig på engelsk, kinesisk, japansk, tysk, fransk, spansk og italiensk. Disse versjonene av plakatene er å finne på vår egen nettside dronelek.no. I tillegg har vi fått hjelp av landets kommuner og Visit Norway til å dele informasjonen til turistene.

Vi er svært takknemlige for all hjelp vi har fått til å dele droneplakatene på ulike språk så langt. Den har blitt delt på nettsider, i sosiale medier og hengt opp der turister ferdes.

Dette er til stor hjelp og er med på å bidra til å gjøre norsk luftfart tryggere. Vi håper at så mange som mulig får anledning til å sette seg inn i reglene, og lærer seg å bruke dronen på en hensynsfull og sikker måte, sier kommunikasjonsdirektør i Luftfartstilsynet Frank Gøran Nordheim.

Som dronefører kan du risikere bøter eller fengselsstraff, avhengig av overtredelsens omfang. Droneføreren kan også bli stående som erstatningsansvarlig for eventuelle tap private og kommersielle aktører måtte ha. De norske reglene for hobbydroner er nok lite kjent i utlandet.

- Vi vet at mange ikke har den nødvendige kjennskapen til retningslinjene for trygg bruk av droner, og vi har eksempler på hendelser der det nesten har gått galt. Det er viktig at droneførerne er klar over at det er opp til droneføreren selv å sette seg inn i regelverket. Droneføreren har ansvaret for skader på personer og eiendeler. Brudd på lovgivingen kan få alvorlige konsekvenser, både for flytrafikken og for den som flyr dronen, sier Nordheim.

Se reglene for bruk av hobbydrone på engelsk, kinesisk, japansk, tysk, fransk, spansk, italiensk og norsk i lenkene under.