Internasjonale avtaler - BASA

En bilateral luftfartssikkerhetsavtale (BASA) er signert mellom EU og et land utenfor EU. Det brukes når samarbeidet mellom de to sidene tar sikte på å gjensidig akseptere sertifikater. En avtale om Working Arrangement/Bilateral Arrangement er vanligvis signert mellom EASA og myndighet i et tredjeland, eller en regional eller internasjonal organisasjon. Den dekker saker av teknisk art. Norge har inngått slik avtale med Canada og Brasil.

EU – Canada

Den 26. juli 2011 trådte avtalen om sivil luftfartssikkerhet mellom EU og Canada i kraft.

Til tross for at Norge ikke er en del av avtalen om sivil luftfartssikkerhet mellom EU og Canada, gjenspeiler avtalen om Working Arrangement ordninger for fremme av luftfartssikkerhet mellom TCCA og Luftfartstilsynet i Norge. De tekniske elementene knyttet til luftfartssikkerhet i avtalen om sivil luftfartssikkerhet mellom EU og Canada vil lette anerkjennelse og godkjenning av godkjenninger og prøving på de områdene som er etablert i artikkel 1 nr. 2 i ordningen.

Videre utpeker avtalen de kompetente myndigheter for designgodkjennelser, produksjonsovervåkning og sertifisering av vedlikeholdsorganisasjoner.

https://www.easa.europa.eu/document-library/bilateral-agreements/eu-canada

Bilateral avtale NORGE - CANADA

Norge har inngått bilateral avtale (Working Arrangement) med Canada 7. oktober 2010, som gjør innholdet i BASA EU – CANADA gjeldende i Norge.

https://www.easa.europa.eu/sites/default/files/dfu/Canada_Norway_Provisional_Agreement.pdf

EU – Brasil

Den bilaterale luftfartssikkerhetsavtalen mellom EU – Brasil ble undertegnet i Brasil 14. juli 2010, trådte i kraft 27. august 2013.

Den består dessuten av prosedyre for luftdyktighet og miljøsertifisering, Liste over felles ANAC-TSO og ETSO standarder samt veiledning for vedlikehold (MAG).

https://www.easa.europa.eu/document-library/bilateral-agreements/eu-brazil

Bilateral avtale NORGE – BRASIL

Norge har inngått bilateral avtale med Brazil 29. januar 2018, som gjør innholdet i BASA EU – BRAZIL gjeldende i Norge.

Bilateral avtale mellom Norge og Japan

Norge har inngått en bilateral avtale (Working Arrangement) med Japan 14. september 2020, som gjør innholdet i BASA EU – Japan gjeldende i Norge.

BASA EU – Japan.