Hvem får sikkerhetsprisen for 2018?

Meld inn kandidater som du mener fortjener Sikkerhetsprisen for 2018.

Hvordan går du frem?

Her har du muligheten til å komme med forslag på noen du mener har bidratt til å gjøre norsk luftfart tryggere. Vi ber alle som har kandidater om å følge kriteriene under her, og lage en kort begrunnelse av kandidatens innsats, fremgangsmåte og resultater knyttet til kriteriene.

Forslag til kandidater sendes på mail til kommunikasjon@luftfartstilsynet.no innen 15. desember. Merk e-posten med «Sikkerhetsprisen 2018».

Jury

En jury vil gå gjennom alle innkomne forslag og lage en prioritert og begrunnet liste over de beste kandidatene. Luftfartsdirektør Lars Kobberstad beslutter hvem som får prisen.
Vinneren blir invitert til Luftfartskonferansen 2019 den 29. januar i Bodø for å motta prisen av luftfartsdirektøren.

Tildelingskriterier

  1. Prisen tildeles enkeltpersoner eller organisasjoner i norsk luftfart som særlig har utmerket seg for å øke sikkerheten.
  2. Luftfartstilsynet vurderer innsats som omfatter kortsiktig og langsiktig organisasjonsarbeid, kulturarbeid, opplæring og drift, rapportering, operativ, teknologi eller tekniske innovasjon, vesentlige forbedringer eller andre forhold som har bidratt til økt sikkerhet.
  3. Vinneren har over tid gjort et målrettet og målbart sikkerhetsarbeid som har gitt en sikkerhetseffekt.
Publisert: 15. nov 2018