Glem kule dronebilder av nyttårsrakettene

Fly kun hobbydronen når det er dagslys og du kan se dronen. Det er forbudt å fly i mørke.

Det er forbudt å fly hobbydronen når det er mørkt. Ulykker med droner kan føre til fatale ulykker. Vis dronevett på nyttårsaften.

Droner gir mulighet for å ta fine bilder, og mange ønsker kanskje å prøve dronen man har fått til jul til å ta bilder av nyttårsfeiringen. Men det er strenge regler som alle som flyr en drone må forholde seg til. Brudd på reglene kan få alvorlige konsekvenser. Bare tenk deg konsekvensene dersom en drone faller ned i hodet på en person. Luftfartstilsynet vil vurdere å anmelde alle lovbrudd til politiet.

  • Nyttårsfeiringen skjer når det er mørkt. Flyging med drone i mørke er ikke tillat. Hobbyflyging med drone når nyttårsrakettene skytes opp er altså ikke lov.
  • Av hensyn til sikkerheten er det heller ikke lov å fly drone over folkeansamlinger. Dronen må holde seg 150 meter fra personer, biler og bebyggelse. 
  • Oppskyting av fyrverkeri kan i verste fall skade dronen og føre til at den kommer ut av kontroll. Dette kan igjen føre til farlige situasjoner og skade. Som dronefører plikter man å fly hensynsfullt og forsiktig, og man er ansvarlig for skade som oppstår som følge av droneflygingen.
  • Det er opp til droneføreren selv å sette seg inn i regelverket. Droneføreren har selv ansvaret for skader på personer og eiendeler.

For å unngå å gjøre noe ulovlig som kan sette andre i fare, bør derfor synet av nyttårsrakettene nytes fra bakken.

Bruk vettet, ta ansvar og sett deg inn i reglene for flyging med hobbydrone på: dronelek.no.

Publisert: 20. des 2018