Har du hørt om SAFA?

Luftfartstilsynet holder til i Bodø, men to av tilsynets ansatte har fast arbeidsplass på Gardermoen. Der inspiserer de utenlandske fly.

Kjell Øpstad og Stig Halvorsen gjør seg klar ved gaten der en ruvende stor Boeing 777 fra Emirates er i ferd med å parkere. De overdøvende jetmotorene skrus etter hvert av, og bakkemannskapet kan starte jobben de skal gjøre. Da kan også Stig Halvorsen sette i gang med å inspisere flyet utvendig. Kjell Øpstad må vente til passasjerene har gått av før han kan gå om bord. Hans jobb er å se til at alt er i orden med det tekniske i cockpiten.

– Inspeksjonene gjøres uanmeldt, rett etter at flyet har landet. Vi skal ikke forsinke flyene, med mindre det er en sikkerhetsmessig grunn til det. Jobben må derfor gjøres i løpet av den korte tiden flyet står på bakken. Som regel har vi rundt 40 minutter på oss, fra alle passasjerene har forlatt flyet til nye passasjerer skal om bord. I løpet av denne tiden skal flyet ryddes og vaskes av rengjøringspersonalet, og ellers gjøres klart for en ny tur, forteller Stig Halvorsen og Kjell Øpstad, som er SAFA-inspektører.

Kjell Øpstad (til venstre) og Stig Halvorsen på Oslo lufthavn, Gardermoen.

Rampe-inspeksjoner

SAFA, som er en forkortelse for Safety Assessment of Foreign Aircraft, handler om å holde et ekstra øye med fly fra land utenfor EU/EØS. SAFA ble startet som et frivillig program i 1996, og ble vedtatt som gjeldende for EU/EØS gjennom et EU-direktiv i 2004. Året etter ble det komplementert med sikkerhetslisten over flyselskaper med driftsforbud i EU, det vil si flyselskaper som ikke har lov til å fly i europeisk luftrom.

EUs program for rampe-inspeksjoner (EU Ramp Inspection Programme) inkluderer i dag både SAFA og SACA. Det siste er Safety Assessment of Community Aircraft, det vil si inspeksjon av fly fra et annet land i EU/EØS.

– Vi sjekker ikke norskeide fly, men det gjøres eksempelvis i Tyskland, mens vi her i Norge kan gjennomføre en SACA-inspeksjon av et fly eid av et tysk flyselskap, forteller Stig Halvorsen og Kjell Øpstad.

SAFA-inspektører finnes i alle land som er medlem av Det europeiske flysikkerhetsbyrået (EASA), bortsett fra Liechtenstein, som ikke har noen flyplass.

– Det viktigste poenget med disse inspeksjonene er å avdekke eventuelle svakheter i flyselskapers rutiner. Dette europeiske samarbeidet om flyinspeksjon bidrar til økt flysikkerhet, sier Halvorsen og Øpstad.

Stig Halvorsen gjennomfører teknisk inspeksjon.

Må holde statistikken ved like

Rampe-inspeksjoner kan utføres på hvilken som helst flyplass i Norge, men Stig Halvorsen og Kjell Øpstad er stasjonert på Oslo lufthavn, Gardermoen fordi det er den flyplassen i Norge med desidert mest trafikk – også fra land utenfor EU/EØS. Til Gardermoen kommer fly fra land som Russland, Pakistan, Tyrkia, De forente arabiske emirater, Sør-Korea, USA, Egypt og Qatar.

Flyselskapene blir vurdert etter en sikkerhetsindikator som er basert på antall inspeksjoner og klassifisering av eventuelle avvik de får ved inspeksjonene. Jo nærmere null denne indikatoren er, desto bedre. De fleste selskapene ligger på et forholdstall på mellom 0,5 og 1,0. Men noen flyselskaper har så høy sikkerhetsindikator at de ikke får fly til land i EU/EØS. Forbudslisten blir utarbeidet av EUs flysikkerhetskomité, der Stig Halvorsen er med som Norges representant.

Resultatet av rampe-inspeksjoner er et viktig bidrag i vurderingen og utarbeidelsen av forbudslisten, fastslår han.

– Alle inspeksjoner i Europa blir lagt inn i en felles database som gir et godt grunnlag for å foreta statistiske analyser og utarbeide en sikkerhetsindikator for de enkelte operatørene. Om et nytt flyselskap fra et land utenfor EU/EØS får tillatelse til å fly til Norge og andre land i EU/EØS, blir det umiddelbart et prioritert flyselskap å følge med på for SAFA-inspektører i alle landene selskapet flyr til. Man må ha utført et visst antall inspeksjoner for å få en god pekepinn på flyselskapets sikkerhetsnivå. Det er viktig å holde statistikken ved like, og det er derfor vi også inspiserer selskaper innad i EU, forteller Stig Halvorsen og Kjell Øpstad.

I Luftfartstilsynet jobber også fire andre som SAFA/SACA-inspektører, men de har i tillegg andre arbeidsoppgaver, noe som gjør at de ikke er stasjonert på Gardermoen.

Rampe – eller «ramp» på engelsk – er for øvrig faguttrykket for flyets «parkeringsplass», på større lufthavner ved en bro/gate.

Kjell Øpstad med pilot in command.