Brexit - EASA åpner for å behandle søknader fra britiske selskaper

Bilde av britisk flagg og EU-flagget med tittel "brexit".
Foto: Colourbox.

Det har frem til nå vært usikkert når britiske selskaper kan søke om å bli godkjent som tredjelandsselskap etter EASA-regelverket. Med en slik tredjelandsgodkjenning vil selskapet kunne yte tjenester til selskaper i EU/EØS-landene også hvis Storbritannia ikke oppnår en avtale med EU.

EASA har 2. oktober 2018 informert om at de nå tar imot søknader fra britiske selskaper om å bli godkjent som tredjelandsselskaper innenfor EU/EØS-området. Dette gjelder for:

  • Production Organisation Approval  - POA (EASA Form 55)
  • Letters of agreement for production without a POA (EASA Form 65)
  • Maintenance Organisation Approvals - MOA (EASA Form 3 & Form 3MF)
  • Maintenance Training Organisation Approvals - MTOA (EASA Form 11) EASA Form 12
  • Continuing Airworthiness Maintenance Organisation - САМО approvals (EASA Form 14) EASA Form 2
  • Flight Simulator Training Devices - FSTD (EASA Form 145)  
  • Approved Training Organisations - ATO (EASA Form 143)
  • Aero-Medical Centres - AeMC certificates (EASA Form 146)

 

For mer informasjon: https://www.easa.europa.eu/brexit

Publisert: 04. okt 2018