Advarer mot ulovlig flyging under høstjakten

Illustrasjonsfoto, Colourbox.

Høstjakten er rett rundt hjørnet, og det er mange ulike måter å komme seg ut i jaktområdet på. Luftfartstilsynet advarer folk mot å bruke småfly eller helikopter dersom piloten eller firmaet ikke har godkjenning til å frakte personer og gods.

Tidligere i år ble en mann i Finnmark dømt til fengsel i 15 dager for ulovlig flyging. Årsaken var at han tok betalt for transport av personer og gods med et sjøfly uten at det var godkjent til kommersiell virksomhet. Han ble også idømt et forelegg på 10.000 kroner, og mannens firma ble ilagt inndragning av vinning med 200 000 kroner som følge av den ulovlige flygingen.

– Saken er et klart eksempel på overtredelse av luftfartsloven med en alvorlighetsgrad som tilsier anmeldelse til politiet. Luftfartstilsynet er derfor fornøyd med dommen. Den skaper presedens for denne typen ulovlig flyging, og er et varsel til andre som vurderer å frakte passasjerer og gods uten å ha de nødvendige tillatelsene i orden, sier Nina B. Vindvik, juridisk direktør i Luftfartstilsynet.

Luftfartstilsynet fikk i 2016 flere bekymringsmeldinger om mulig ulovlig flyging på Finnmarksvidda. På bakgrunn av meldingene gjennomførte tilsynet, i samarbeid med lokalt politi, et uanmeldt tilsyn kort tid etterpå. Som følge av inspeksjonen, samt andre undersøkelser i regi av Luftfartstilsynet, valgte tilsynet å anmelde virksomheten til politiet. Finnmark politidistrikt tok ut tiltale mot mannen, og dommen falt i april i år.

– Det handler om flysikkerhet, og derfor ser vi svært alvorlig på denne hendelsen. I dette tilfellet hadde ikke firmaet nødvendig tillatelse til å frakte passasjerer eller gods, sier Nina B. Vindvik, juridisk direktør i Luftfartstilsynet.

Det er strengere krav til bedrifter og organisasjoner som driver passasjertrafikk enn til dem som har flyging som sport eller rekreasjon. Luftfartstilsynet er derfor tilfreds med utfallet i saken.

– Det er viktig for myndighetene at det blir reagert strengt mot flyging som kan sette liv og helse i fare. Det handler blant annet om å beskytte dem som kjøper slike flytjenester, ettersom de sjelden er klar over hvilken risiko de utsetter seg selv for. I tillegg er det i en enhver konkurranseutsatt næring nødvendig å verne lovlig, profesjonell virksomhet mot ulovlig konkurranse, sier Vindvik.

Luftfartstilsynet oppfordrer alle jegere som leier fly eller helikopter til å be flygere vise frem dokumentasjon på nødvendige tillatelser. Det gjelder både sertifikater og godkjenninger for kommersiell transport. Skal man frakte passasjerer og gods i småfly, trengs det særskilt godkjenning for det. Dersom man er i tvil, bør man varsle politiet eller Luftfartstilsynet.

Publisert: 11. sep 2018