Hopp til innhold

Støyklageskjema

De støyklager Luftfartstilsynet mottar blir brukt i den generelle oppfølgingen av flyplasser, flysikringstjenesten, flyselskaper og privatflygere. Hvis du mener at flygingen var ulovlig, så bruk skjema for bekymringsmelding. Luftfartstilsynet kan ikke behandle saker knyttet til forsvarets eller politiets virksomhet.

Ved innmelding av støyklage er det en del informasjon vi må ha for å identifisere hvem som flyr, og dokumentere eventuelle brudd på lovverket.

Støyklager til Forsvaret sendes direkte til naoc@mil.no.

Informasjonsartikkel om støyklager og regelverk

Støyklageskjema

Begynn med å skrive inn en tittel for bekymringsmeldingen din. Tittelen vil bli tittelen på saksdokumentet, så hold den kort, men beskrivende.

Støyklageskjema

Begynn med å skrive inn en tittel for bekymringsmeldingen din. Tittelen vil bli tittelen på saksdokumentet, så hold den kort, men beskrivende.

Kontaktinformasjon

Hvis du ønsker kan du oppgi kontaktinformasjon.

Kontaktinformasjon

Hvis du ønsker kan du oppgi kontaktinformasjon.