Støyklage

De støyklager Luftfartstilsynet mottar blir brukt i den generelle oppfølgingen av flyplasser, flysikringstjenesten, flyselskaper og privatflygere. Hvis du mener at flygingen var ulovlig, så bruk skjema for bekymringsmelding. Luftfartstilsynet kan ikke behandle saker knyttet til forsvarets eller politiets virksomhet.

Støyklager til Forsvaret sendes direkte til naoc@mil.no.

Informasjonsartikkel om støyklager og regelverk. 

Nødvendig informasjon