Hopp til innhold

Skjema for varsling om kritikkverdige arbeidsforhold

Opplysninger om saken

Begynn med å skrive inn en tittel for varselet ditt som inkluderer virksomhetens navn. Tittelen vil bli tittelen på saksdokumentet, så hold den kort, men beskrivende.

Opplysninger om saken

Begynn med å skrive inn en tittel for varselet ditt som inkluderer virksomhetens navn. Tittelen vil bli tittelen på saksdokumentet, så hold den kort, men beskrivende.

Kjenner arbeidsgiveren til forholdet?
Andre som er kontaktet:

Informasjon om virksomheten

Informasjon om virksomheten

Informasjon om varsler

For å ha muligheten til å be om ytterligere informasjon og kunne gi informasjon tilbake til deg ber vi om ditt navn og kontaktinformasjon. Dersom du opplyser om dine personalia har Luftfartstilsynet i varslingssaker en plikt til å skjerme din identitet, også overfor sakens parter.

Luftfartstilsynet vil bruke mottatte varsler i vår risikovurdering av arbeidsmiljøsituasjonen i virksomheten, og i slike tilfeller vil Luftfartstilsynet vurdere en hensiktsmessig oppfølging av varselet for å unngå at identiteten til varsler blir kjent. Dine personopplysninger vil ikke brukes i en slik vurdering. I den grad du mener det er stor risiko for at det kommer frem hvem som varsler anbefaler vi at du informerer om dette i din beskrivelse av saken. For eksempel hvis det bare er én eller få personer som kan ha gitt oss opplysningene.

Informasjon om varsler

For å ha muligheten til å be om ytterligere informasjon og kunne gi informasjon tilbake til deg ber vi om ditt navn og kontaktinformasjon. Dersom du opplyser om dine personalia har Luftfartstilsynet i varslingssaker en plikt til å skjerme din identitet, også overfor sakens parter.

Luftfartstilsynet vil bruke mottatte varsler i vår risikovurdering av arbeidsmiljøsituasjonen i virksomheten, og i slike tilfeller vil Luftfartstilsynet vurdere en hensiktsmessig oppfølging av varselet for å unngå at identiteten til varsler blir kjent. Dine personopplysninger vil ikke brukes i en slik vurdering. I den grad du mener det er stor risiko for at det kommer frem hvem som varsler anbefaler vi at du informerer om dette i din beskrivelse av saken. For eksempel hvis det bare er én eller få personer som kan ha gitt oss opplysningene.

Anonymitet
Ditt forhold til virksomheten:

Vedlegg

Vedlegg

Personvern

Det er frivillig å oppgi kontaktinformasjon. All innsamling og behandling av personopplysninger i regi av Luftfartstilsynet skjer i henhold til kravene i personopplysningsloven. Behandlingsgrunnlaget er EUs personvernforordning (2016/679) artikkel 6 nr. 1 bokstav e og arbeidsmiljøloven kapittel 2A.

Opplysningene lagres så lenge det er nødvendig for å ivareta formålet. Du har rett til innsyn og til å få uriktige opplysninger korrigert. Dersom du mener at opplysningene behandles i strid med reglene, kan du klage til Datatilsynet.

Luftfartstilsynet er behandlingsansvarlig for personopplysningene som oppgis i forbindelse med meldingene. Ta kontakt med Luftfartstilsynet per telefon 75 58 50 00 eller på e-post personvernombud@caa.no, om du har spørsmål omkring dette. Personvernombudet i Luftfartstilsynet er Sofie Salomonsen Klette.

Personvern

Det er frivillig å oppgi kontaktinformasjon. All innsamling og behandling av personopplysninger i regi av Luftfartstilsynet skjer i henhold til kravene i personopplysningsloven. Behandlingsgrunnlaget er EUs personvernforordning (2016/679) artikkel 6 nr. 1 bokstav e og arbeidsmiljøloven kapittel 2A.

Opplysningene lagres så lenge det er nødvendig for å ivareta formålet. Du har rett til innsyn og til å få uriktige opplysninger korrigert. Dersom du mener at opplysningene behandles i strid med reglene, kan du klage til Datatilsynet.

Luftfartstilsynet er behandlingsansvarlig for personopplysningene som oppgis i forbindelse med meldingene. Ta kontakt med Luftfartstilsynet per telefon 75 58 50 00 eller på e-post personvernombud@caa.no, om du har spørsmål omkring dette. Personvernombudet i Luftfartstilsynet er Sofie Salomonsen Klette.