Luftfartstilsynets serviceerklæring

Luftfartstilsynets serviceerklæring forteller deg hva du har krav på fra etaten. Her finner du blant annet opplysninger om de rettighetene og pliktene du har når du kommuniserer med Luftfartstilsynet.

Skriv ut

Serviceerklæringen er delt opp i en generell del, som gjelder de vanligste sakene. I tillegg har vi egne og spesifikke erklæringer for utvalgte tjenester som Luftfartstilsynet tilbyr.

I forbindelse med større reguleringer av regelverk og andre ordninger kan saksbehandlingen ta lengre tid enn det som er nevnt i serviceerklæringer. Dette gjelder også dersom du sender inn en søknad til Luftfartstilsynet og den ikke er komplett. Dersom saksbehandlingstiden tar lengre tid enn normalt, skal du få beskjed om dette.

Luftfartstilsynet er en åpen og tilgjengelig etat. Du har selvsagt mulighet til å få innsyn i din egen sak, men også i andre saker som behandles av oss. Hvilke saker du kan få innsyn i reguleres av Offentleglova.

Luftfartstilsynets sentralbord og resepsjonstjeneste er ofte ditt første møte med Luftfartstilsynet. De skal gi deg den informasjon eller rettledning som er nødvendig for deg.

Har du synspunkter på den servicen du får – eller ikke får – send oss gjerne en e-post. Vi vil bruke dine synspunkter for å bli enda bedre.

Når du ringer til oss, vil du bli satt over til en saksbehandler eller andre som kan hjelpe deg. Dersom du ikke oppnår kontakt med rett person, kan du legge igjen en beskjed slik at saksbehandleren kan ringe deg tilbake.

Direkte telefonnummer til saksbehandlere i Luftfartstilsynet er oppgitt i all kommunikasjon du mottar fra oss. Kjenner du navnet på din saksbehandler når du ringer vårt sentralbord, er det i tillegg lett å sette deg raskt til rette vedkommende.

Kontakt Luftfartstilsynet

  • Postadresse: Postboks 243 8001 Bodø
  • Besøksadresse: Sjøgata 45-47 8006 Bodø