Luftfartskonferansen 2019 (#LFK2019)

Luftfartskonferansen 2019 er historie. Over 400 deltakere hørte på 15 foredragsholdere, deltok på en av 7 workshops og minglet med gamle og nye kjente fra luftfartsnorge. Blant foredragsholderne var statssekretær Allan Ellingsen, Norwegians CEO Bjørn Kjos, Eurocontrols Eamonn Brennan og EASAs Patrick Ky. Nedenfor finner du programmet og presentasjonene. Takk for denne gang, gjerne på gjensyn i 2020!