Vedtak om unntak fra krav om PBN-trening under Part-NCO - vedtaket er ikke lenger gyldig

Luftfartstilsynet har utsatt fristen for å tilknytte PBN-privilegier til instrumentrettighet for de som opererer under Part-NCO. Utsettelsen gjelder i inntil 8 måneder fra 25. august 2020 til 25. april 2021. Vedtaket er ikke lenger gyldig, men denne informasjonen gjøres tilgjengelig for de som har behov for det.

Fra 25. august 2020 vil det etter forordningen være et krav om at instrumentbevis må ha tilknyttet PBN for at det skal være gyldig. Vedtaket som nå er fattet utsetter fristen til 25. april 2021. Det betyr at de som flyr etter Part-NCO har mulighet til å fortsette med dette etter dagens bestemmelser frem til 25. april 2021.

Flyskolene gis også mulighet til å fullføre påbegynt utdanning til instrumentbevis som ikke inkluderer PBN, frem til samme dato. Videre kan instrumentbevis som er gyldige forlenges uten PBN-privilegier, forutsatt at det kun flys etter bestemmelsene i Part-NCO.

Se vedtak for mer informasjon.

Publisert: 10. jul 2020