Security: Vedtak om forlengelse av gyldighetstid for recurrent training etter forordning (EU) 2015/1998 pkt. 11.4.1(a) - vedtaket er ikke lenger gyldig

Luftfartstilsynet har 15. mai 2020 truffet et vedtak som innebærer at gyldighetstiden for krav til recurrent training som gjelder for personer som utfører oppgaver med røntgen- eller EDS-utstyr kan forlenges til 15. august 2020. Vedtaket er ikke lenger gyldig, men denne informasjonen gjøres tilgjengelig for de som har behov for det.

Dette gjelder krav til recurrent training etter forordning (EU) 2015/1998 punkt 11.4.1(a), jf. BSL-SEC § 3, og som løper ut i perioden 26. mars 2020 og inntil 15. august 2020. Gyldighetstiden kan forlenges med 3 måneder, men ikke lenger enn til 15. august 2020 regnet fra utløpet av gyldighetsperioden.

Vedtaket finner du her

Sist oppdatert: 23. jan 2021