Security: Vedtak om forlengelse av gyldighetstid for kjente leverandører av forsyninger til flygningen - vedtaket er ikke lenger gyldig

Gyldighetstiden for godkjenning til kjente leverandører av forsyninger til flygningen kan forlenges med tre måneder. Vedtaket er ikke lenger gyldig, men denne informasjonen gjøres tilgjengelig for de som har behov for det.

Luftfartstilsynet har 28. april 2020 truffet et vedtak som innebærer at gyldighetstiden for godkjenning til kjente leverandører av forsyninger til flygningen gitt av sikkerhetsgodkjente forsyningsleverandører til flygningen (SLFF) kan forlenges med 3 måneder til 31. juli 2020. Dette gjelder godkjenninger som er gitt etter forordning (EU) 2015/1998 punkt 8.1.4.5 (a), jf. BSL-SEC § 3, og som løper ut i perioden 28. april 2020 til 31. juli 2020. Disse godkjenningene kan forlenges med inntil 3 måneder til 31. juli 2020 regnet fra utløpet av godkjenningens gyldighetsperiode.

Liste over SLFF finnes her.