Security: Vedtak om forlengelse av gyldighetstid etter forordning (EU) 2015/1998 pkt. 11.3.1 - vedtaket er ikke lenger gyldig

Luftfartstilsynet har 28. mai 2020 truffet et vedtak som innebærer at gyldighetstiden etter forordning (EU) 2015/1998 punkt 11.3.1 som gjelder for personer som utfører oppgaver etter forordningen punkt 11.2.3.1 til 11.2.3.5 kan forlenges til 15. august 2020. Vedtaket er ikke lenger gyldig, men denne informasjonen gjøres tilgjengelig for de som har behov for det.

Dette gjelder krav til gyldighetstiden for godkjenning og sertifisering etter forordning (EU) 2015/1998 punkt 11.3.1 jf. BSL-SEC § 3, og som løper ut i perioden 26. mars 2020 og inntil 15. august 2020. Gyldighetstiden kan forlenges med 3 måneder, men ikke lenger enn til 15. august 2020 regnet fra utløpet av gyldighetsperioden.

Vedtak - Exemption from legal requirements for expiration of Licenses and certificates due to the outbreak of COVID-19

Publisert: 29. mai 2020