Unntak og presiseringer for flyplasser

Luftfartstilsynet har i dialog med flyplassoperatører gitt noen retningslinjer for hvordan enkelte utfordringer kan håndteres. Vi har i tillegg gjort unntak fra SERA-regelverket for lyssetting ved tauing av fly for noen aktører.

Se brevet og vedtakene for informasjon om gyldighetsperiode. 

Flyplassoperatørene – koronaviruset – presiseringer i forbindelse med bruk av fleksibilitet og tilbakeføring til normal drift 1.12.2020

Publisert: 01. des 2020