Unntak for gyldighetstid for rettigheter, sertifikater og bevis – seilfly og ballong - - vedtaket er ikke lenger gyldig

Luftfartstilsynet har truffet et vedtak som innebærer at rettigheter, sertifikater og trening for LAPL(S) og LAPL(B) får forlenget gyldighetstid. Vedtaket er ikke lenger gyldig, men denne informasjonen gjøres tilgjengelig for de som har behov for det.

Luftfartstilsynet har 2. april 2020 truffet et vedtak som innebærer at rettigheter, sertifikater og trening for LAPL(S) og LAPL(B) får forlenget gyldighetstid, i utgangspunktet med 4 måneder, men ikke lengre enn til 17. november 2020.

For mer informasjon om innholdet i vedtaket, se nettsiden til Norsk Luftsportstilsyn. 

Vedtaket finner du her. 

Vedlegg til vedtaket. 

Forlenget gyldighet av legeattest til LAPL(S) og LAPL(B) kommer inn under et annet vedtak som Luftfartstilsynet har truffet. Du finner mer informasjon om det her. 

Sist oppdatert: 23. jan 2021