Unntak for godkjente flyskoler (ATO) – treningsprogrammer

Luftfartstilsynet har 26. mars 2020 fattet et vedtak som berører godkjente flyskoler. Det gis unntak fra kravet om at endringer i treningsprogrammer må være forhåndsgodkjent av Luftfartstilsynet, slik at teoriundervisning og annen undervisning i klasserom unngås.

Unntaket gjelder fra 13. mars 2020 t.o.m. 13. mai 2020.

Vedtak om unntak for godkjente flyskoler (ATO) – treningsprogrammer

Publisert: 26. mar 2020