Unntak for godkjente flyskoler (ATO) – ledende personell

Luftfartstilsynet har 25. mars 2020 fattet et vedtak som berører godkjente flyskoler. Det gis unntak fra kravet om at endringer i ledende personell må være forhåndsgodkjent av Luftfartstilsynet.

Vedtaket gjelder fra 25. mars 2020 og ikke lengre til 31. juli 2020.

Vedtak om unntak – ledende personell.

Publisert: 26. mar 2020