Unntak for godkjente flyskoler (ATO) – ledende personell - vedtaket er ikke lenger gyldig

Luftfartstilsynet har 25. mars 2020 fattet et vedtak som berører godkjente flyskoler. Det gis unntak fra kravet om at endringer i ledende personell må være forhåndsgodkjent av Luftfartstilsynet. Vedtaket er ikke lenger gyldig, men denne informasjonen gjøres tilgjengelig for de som har behov for det.

Artikkelen er sist oppdatert 22. januar 2021.

Vedtaket gjelder fra 25. mars 2020 og ikke lengre til 31. juli 2020.

Luftfartstilsynet vil ikke forlenge dette vedtaket. 

Vedtak om unntak – ledende personell.

Sist oppdatert: 23. jan 2021