Unntak for flyselskaper – desinfiseringsvæske og frakt av blodprøver - vedtaket er ikke lenger gyldig

Luftfartstilsynet har 24. mars 2020 fattet et vedtak som berører flyselskaper. Det åpnes for at flyselskaper får anledning til å medbringe desinfiseringsvæske om bord. Videre er det åpnet for at flyselskaper kan frakte blodprøver som potensielt er kontaminert med COVID-19. Vedtaket er ikke lenger gyldig, men denne informasjonen gjøres tilgjengelig for de som har behov for det.

Vedtaket gjelder fra 24. mars 2020 og ikke lengre enn til 17. november 2020.

Vedtaket er oppdatert 13. mai 2020. Vilkåret for bruk av unntaket knyttet til transport av blodprøver er klargjort, se side 3 punkt B. 

Vedtak om unntak - desinfiseringsvæske og frakt av blodprøver.

Publisert: 13. mai 2020