Unntak for flymedisinske undersøkelser ved forlengelse av legeattester

Luftfartstilsynet har 19. mars 2020 fattet et vedtak som gir flyleger anledning til å forlenge gyldige legeattester hvis det som en direkte følge av koronaviruset ikke er mulig å gjennomføre flymedisinsk undersøkelse hos flylegen. Unntaket gjelder legeattest klasse 1 og 3 med begrensning, legeattest klasse 2 og LAPL. Unntaket forutsetter at flylegen har telefonkontakt med søkeren, innhenter medisinsk historikk og vurderer at det ikke er nødvendig med en undersøkelse for å forlenge gyldighetstiden.

Flylegen kan forlenge gyldige legeattester i inntil 4 måneder under forutsetning av at siste gyldighetsdato er 31. juli 2020 eller tidligere på den gjeldende legeattesten.

Vedtak om unntak for flymedisinske undersøkelser.

Gyldighetstiden for legeattest klasse 1 og 3 uten begrensning får automatisk forlenget varighet i samsvar med Luftfartstilsynets vedtak 19. mars om unntak for tillatelser, sertifikat og bevis på luftfartsområdet.

Merk at dette vedtaket også gjelder legeattester med visuelle begrensninger.

Kontakt Luftfartstilsynet

  • Postadresse: Postboks 243 8001 Bodø
  • Besøksadresse: Sjøgata 45-47 8006 Bodø
Publisert: 20. mar 2020