Smittevern og skoleflyging

Helse- og omsorgsdepartementet publiserte 7. mai 2020 endringer i COVID-19 smittevernforskriften. Dette innebærer at det fra førstkommende mandag 11. mai 2020 åpnes for skoleflyging i treningsorganisasjonene i luftfarten på lik linje som for kjøreskolene.

For å starte opp skolevirksomhet er det fastsatt krav til smitteverntiltak som må være på plass. Disse tiltakene kan variere avhengig av utdanningsinstitusjonens status som for eksempel høyskole osv.

Luftfartstilsynet anbefaler alle som driver opplæringsvirksomhet å sette seg godt inn i endringene i smittevernforskriften og informasjon som publiseres fortløpende på hjemmesidene til Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet.

Lenker 
Forskrift om endring i forskrift om smitteverntiltak (covid-19 forskriften)

Helsedirektoratet

Folkehelseinstituttet

Publisert: 08. mai 2020