Smittevern i flyskolene

Det er alltid viktig å passe på godt smittevern. For skoleorganisasjoner er det fastsatt særlige krav til hvordan dette skal gjøres. Kravene står i covid-19-forskriften § 15 a.

Helsedirektoratet har utarbeidet en veileder for smittevernfaglig forsvarlig drift. Flyskoler kommer inn under begrepet kjøreskole.

Lenker 
Covid-19-forskriften

Helsedirektoratet

Folkehelseinstituttet

Publisert: 08. mai 2020