Sertifikatveileder for privatflygere

Situasjonen med COVID-19 smittefare gjør det vanskelig å forlenge sertifikater og rettigheter etter vanlig praksis. Luftfartstilsynet har utarbeidet en midlertidig løsning som kan benyttes frem til forlengelser av sertifikater og rettigheter kan foregå som normalt.

Helsemyndighetene tilråder blant annet minimumavstand mellom personer. Dette kan gjøre det vanskelig å fly med instruktør eller kontrollant.

Midlertidig forlengelse av rettigheter

Luftfartstilsynet har derfor utarbeidet en midlertidig løsning for forlengelse av en rekke rettigheter der praktisk flyging kan erstattes med en orientering sammen med instruktør. Hensikten er å gjøre det enklere for deg å opprettholde rettigheter. Denne artikkelen er tilpasset privatflygere. 

Fullstendig oversikt på ordningen finner du her 

Ordningen gjelder kun for forlengelse av rettigheter og bevis som er gyldige. Du kan forlenge rettigheter og bevis den måneden de utløper. Unntaksbestemmelsene gjelder frem til 17. november 2020. 

LAPL

Kravet til aktuell erfaring endres i denne ordningen fra 24 måneder til 32 måneder for å ha et gyldig privilegium til å fly. For LAPL-helikopter endres kravet fra 12 måneder til 20 måneder. For å benytte denne ordningen må du ha en orientering med instruktør.

Rettigheter

Rettighet Tidsramme Men ikke lengre enn... Krav til orientering med instruktør
SEP Inntil 4 måneder Frem til 17. november 2020 Ja
MEP Inntil 4 måneder Frem til 17. november 2020 Ja
Instrument (IR) Inntil 4 måneder Frem til 17. november 2020 Ja
Type Inntil 4 måneder Frem til 17. november 2020 Ja
Instruktør Inntil 8 måneder Frem til 17. november 2020 Nei
Språkprøver Inntil 8 måneder Frem til 17. november 2020 Nei

Slik går du frem for å midlertidig forlenge ved hjelp av orientering med instruktør

Avtale orientering med instruktør

Du må avtale orientering med en instruktør som har tilsvarende instruktørrettigheter som for rettigheten som skal forlenges.  

Gjennomføring av briefing

Benytt gjerne applikasjoner som Skype, Teams eller Zoom for å gjennomføre orienteringen. Husk at det til enhver tid er nasjonale smitteregler som gjelder. Dere kan også velge å benytte telefon dersom dette er eneste alternativ.

Orienteringen skal minimum omfatte normal og nødprosedyrer og ha et sikkerhetsfokus som sikrer at søker har nødvendig teoretisk kunnskap for å fly sikkert. Er du usikker på hva innholdet kan du for SEP og MEP for eksempel ta utgangspunkt i vår veileder for instruktørorienteringen

Er du tilknyttet en klubb som har internt krav til klubbstandardisering (PKS), kan dette benyttes dersom dette utføres av en instruktør. Husk da å ta med temaene normal og nødprosedyrer. 

Alternativ 1 - Forlenget av kontrollant

Dersom du trenger rettigheten i sertifikatet umiddelbart kan du kontakte en kontrollant som fører inn rettigheten i ditt sertifikat.

Luftfartstilsynet må informeres. Send èn e-post per sertifikatinnehaver til postmottak@caa.no med følgende informasjon:

Emnefelt: [Etternavn, Fornavn] – INFORMASJON - COVID-19 unntak for sertifikat

1.       Navn og fødselsnummer (dd.mm.åå) for sertifikatinnehaver

2.      Hvilken rettighet det gjelder

3.      Navn og fødselsdato (dd.mm.åå) for instruktøren som har gjennomført orienteringen (Ikke nødvendig for LPA)

4.     Navn og kontrollantnummer for kontrollanten som har har forlenget rettigheten i sertifikatet (Ikke nødvendig for LPA)

Alternativ 2 - Forlenget av Luftfartstilsynet

Vent til du mottar nytt sertifikat med midlertidig forlenget rettighet i sertifikatet. Send en e-post til postmottak@caa.no med følgende informasjon:

Emnefelt: [Etternavn, Fornavn] – COVID-19 unntak – Søknad om sertifikat

1.       Navn og fødselsdato (dd.mm.åå) for sertifikatinnehaver

2.      Hvilken rettighet det gjelder

3.      Navn og fødselsdato (dd.mm.åå) for instruktøren som har gjennomført orienteringen (Ikke nødvendig for LPA)

Denne forlengelsen utføres gebyrfritt.

Tilbakemelding fra Luftfartstilsynet

Luftfartstilsynet oppdaterer dine sertifikatopplysninger fortløpende. Har du sendt din søknad direkte til Luftfartstilsynet uten bruk av kontrollant vil du motta nytt sertifikat i posten.

Du kan også se dine gyldige rettigheter under "min side" på vår hjemmeside. 

Gå til min side

Legeattester

Legeattest klasse 1, legeattest klasse 2, legeattest klasse 3, LAPL legeattest og legeerklæring for kabinansatte forlenges med 4 måneder, men ikke lenger enn til og med 17. november 2020, dersom attesten/erklæringen ikke er påført andre begrensninger enn visuelle (VDL, VNL, VML, VXL, VXN, CCL, VCL eller RXO). De samme privilegiene som i siste legeattest/legeerklæring opprettholdes i perioden med forlengelse. 

Administrative prosedyrer: Det er ikke krav om at innehaver av legeattesten må ta kontakt med flylege eller Luftfartstilsynet for å benytte seg av dette vedtaket. Her finner du mer utfyllende informasjon om legeattester. 

Ordning for teori

Tidsramme for anbefaling til teorieksamen
Når du har fullført undervisning og bli anbefalt til eksamen av skolen skal første eksamen gjennomføres i løpet av 12 måneder. Denne perioden forlenges med 8 måneder, men ikke lenger enn til og med 17. november 2020.

Tidsramme for teorieksamen
Normalt skal teorieksamen til sertifikatene LAPL og PPL gjennomføres i løpet av 18 måneder fra første eksamen. Perioden for gjennomføring av eksamen forlenges tilsvarende den perioden eksamenslokalene ved Statens vegvesens trafikkstasjoner var stengt.

Gyldighetstid etter teoriprøven
Har du bestått teorieksamen til sertifikatene LAPL og PPL må du normalt gjennomføre oppflyging innen 24 måneder fra bestått teorieksamen. Perioden med gyldig teorieksamen forlenges med 8 måneder, men ikke lenger enn til og med 17. november 2020.

Endringer

Denne ordningen kan endres på kort varsel dersom situasjonen endrer seg. Luftfartstilsynet vil gi informasjon om dette via vår nettside og nyhetsbrev. 

Spørsmål og svar

 1. Når kan jeg benytte ordningen?
  Du kan benytte ordningen samme måned som rettigheten din går ut. Det vil si går din rettighet ut 30 juni, så søker du om å benytte ordningen i juni. Du kan for eksempel ikke i april 2020 søke om å forlenge en rettighet i august 2020. 
 2. Min rettighet gikk ut 31. mars. Hva må jeg gjøre?
  Du er omfattet av ordningen og kan benytte ordningen og vil kunne forlenge fra denne datoen.
 3. Min rettighet gikk ut i februar eller før. Hva må jeg gjøre?
  Du er ikke omfattet av ordningen og må forlenge i tråd med vanlig praksis.
 4. Jeg har en rettighet som går ut 31. august. Hva må jeg gjøre?
  I løpet av august og innen 31. august må du følge fremgangsmåten som beskrevet i nummerpunktene litt lenger opp i denne artikkelen. Du kan maksimalt få forlenget rettigheten frem til 17. november 2020.
 5. Gjelder ordningen for typerettighet på helikopter?
  Ja, men du må da gjennomføre orientering med en instruktør med denne rettigheten
 6. Jeg har en legeattest som utløp før 19. mars 2020. Hva må jeg gjøre for å få ny?
  Du må ta en vanlig legesjekk.
 7. Hva må jeg gjøre dersom jeg har en rettighet eller legesjekk som må forlenges utover 4 måneder?
  Luftfartstilsynet vil i løpet av mai vurdere om unntaket skal forlenges slik at rettigheter som utløper tidlig i unntaksperioden, kan forlenges også ut over 4 måneder.
 8. Hva skjer etter 17. november 2020?
  Luftfartstilsynet vurderer situasjonen fortløpende og om ytterligere tiltak må på plass. 
Sist oppdatert: 24. apr 2020