Security: Forlenget gyldighetstid for krav til recurrent training etter forordning (EU) 2015/1998 punkt 11.4.1(a) - vedtaket er ikke lenger gyldig

Luftfartstilsynet har 8. juli 2020 truffet et vedtak som innebærer at gyldighetstiden for krav til recurrent training som gjelder for personer som utfører oppgaver med røntgen- eller EDS-utstyr kan forlenges til 15. november 2020. Vedtaket er ikke lenger gyldig, men denne informasjonen gjøres tilgjengelig for de som har behov for det.

Vedtaket erstatter Luftfartstilsynets vedtak av 15. mai 2020 hvor gyldighetstiden ble satt til 15. august 2020.

Vedtaket gjelder krav til recurrent training etter forordning (EU) 2015/1998 punkt 11.4.1(a), jf. BSL-SEC § 3, og som løper ut i perioden 26. mars 2020 og inntil 15. november 2020. Gyldighetstiden kan forlenges med tre måneder, men ikke lenger enn til 15. november 2020 regnet fra utløpet av gyldighetsperioden.

Vedtak: Exemption from legal requirements for expiration of Licenses and certificates due to the outbreak of COVID-19 – Extension

Publisert: 08. jul 2020