Restriksjonsområde som berører VFR-flyging og skoleflyging oppheves

Illustrasjonsbilde colourbox.com.

15. mars 2020 opprettet Luftfartstilsynet et restriksjonsområde der det ble satt krav til forhåndstillatelse for VFR-flyging og skoleflyging. Dette ble gjort som en tiltak for å sikre luftfarten nødvendige tjenester og ytelser under smittesituasjonen COVID-19.

 

Restriksjonsområdet ble opphevet med virkning fra 15. april 2020.

Kontakt Luftfartstilsynet

  • Postadresse: Postboks 243 8001 Bodø
  • Besøksadresse: Sjøgata 45-47 8006 Bodø
Publisert: 15. apr 2020