Restriksjonsområde som berører VFR-flyging og skoleflyging

Illustrasjonsbilde colourbox.com.

Luftfartstilsynet har, etter henvendelse fra Avinor flysikring, 14. mars 2020 vedtatt et restriksjonsområde som innebærer at VFR-flyging og skoleflyging kun er tillatt dersom Avinor Flysikring AS har gitt forhåndstillatelse til flygingen. Restriksjonsområdet tredde i kraft 15. mars kl. 20.00 (kl. 19.00 UTC).

Restriksjonene for VFR-flyging og skoleflyging er innført for å begrense antallet flyginger i en situasjon med redusert bemanning i lufttrafikktjenesten. Tiltaket er nødvendig for å sikre at Avinor Flysikring AS skal kunne levere lufttrafikktjeneste til samfunnskritisk luftfart.

NOTAM finner du på www.ippc.no

Kontakt Luftfartstilsynet

  • Postadresse: Postboks 243 8001 Bodø
  • Besøksadresse: Sjøgata 45-47 8006 Bodø
Publisert: 14. mar 2020