Reisende til Svalbard

For informasjon om covid-19 og Svalbard, se sysselmannen.no/korona-og-svalbard.

Sist oppdatert: 10. feb 2021