Vedtak om unntak

Foto: CDC/ Alissa Eckert.

Her finner du vedtak om unntak som Luftfartstilsynet har truffet i forbindelse med korona-utbruddet. For informasjon om hvem de ulike vedtakene gjelder for, og for hvilken periode, se hvert enkelt vedtak. OBS: Siden er under oppdatering.

26. august:
Vedtak om unntak fra bestemmelser om gyldighetstid – tilfeller der trening/sjekk i simulator/«mock-up» ikke kan gjennomføres - vedtaket er ikke lenger gyldig

9. juli:
Vedtak om unntak fra krav om PBN-trening under Part-NCO- vedtaket er ikke lenger gyldig

8. juli:
Security: Forlenget gyldighetstid etter forordning (EU) 2015/1998 punkt 11.3.1.- vedtaket er ikke lenger gyldig

8. juli:
Security: Forlenget gyldighetstid for krav til recurrent training etter forordning (EU) 2015/1998 punkt 11.4.1(a)- vedtaket er ikke lenger gyldig

15. juni:
Unntak fra treningskrav for behandling av farlig gods- vedtaket er ikke lenger gyldig

28. mai:
Security: Vedtak om forlengelse av gyldighetstid etter forordning (EU) 2015/1998 pkt. 11.3.1- vedtaket er ikke lenger gyldig

15. mai:
Security: Vedtak om forlengelse av gyldighetstid for recurrent training etter forordning (EU) 2015/1998 pkt. 11.4.1(a)- vedtaket er ikke lenger gyldig- vedtaket er ikke lenger gyldig

30. april:
Security: Vedtak om forlengelse av gyldighetstid for kjente leverandører av forsyninger til flygningen- vedtaket er ikke lenger gyldig

3. april:
Forlenget gyldighet for legeerklæringer til seilflygere, mikroflygere og ballongførere- vedtaket er ikke lenger gyldig

3. april:
Unntak for gyldighetstid for rettigheter, sertifikater og bevis – seilfly og ballong- vedtaket er ikke lenger gyldig

25. mars:
Unntak og presiseringer for flyplasser

26. mars - oppdatert 10. juni:
Forlengelse av gyldighet for legeattest for AFIS/HFIS- vedtaket er ikke lenger gyldig

25. mars - oppdatert 10. juni:
Unntak for godkjente flyskoler (ATO) – ledende personell- vedtaket er ikke lenger gyldig

24. mars - oppdatert 13. mai:
Unntak for flyselskaper – desinfiseringsvæske og frakt av blodprøver- vedtaket er ikke lenger gyldig

20. mars - oppdatert 10. juni:
Unntak for flymedisinske undersøkelser ved forlengelse av legeattester- vedtaket er ikke lenger gyldig

19. mars – oppdatert 22. januar 2021: 
Unntak for gyldighetstid for rettigheter, sertifikater og bevis

13. mars:
Vedtak - midlertidig dispensasjon og retningslinjer for AFIS/HFIS

 

Kontakt Luftfartstilsynet

  • Postadresse: Postboks 243, 8001 Bodø
  • Besøksadresse: Sjøgata 45–47, 8006 Bodø
Sist oppdatert: 24. sep 2020