Nasjonal veileder for smittevern i luftfarten (covid-19) - arkivert og utdatert

Veilederen er utgitt av Helsedirektoratet, 27. april 2020 med faglig innhold levert av Folkehelseinstituttet (FHI) og med innspill fra blant annet Luftfartstilsynet.

Veilederen gir råd for luftfart i Norge, på norsk kontinentalsokkel og Svalbard. Den gjelder for passasjertransport med fly og helikopter.

Veilederen kan leses og lastes ned fra Helsedirektoratet sine nettsider, eller på Folkehelseinstituttets nettsider.

Publisert: 29. apr 2020