Luftfartstilsynets håndtering av henvendelser som følge av koronaviruset

Situasjonen rundt koronavirus har vært i rask utvikling de siste dagene. Luftfartstilsynet er imidlertid forberedt på å håndtere oppgaver som oppstår som følge av koronavirus.

Utgangspunktet er at de krav som er satt i regelverket skal overholdes, men det kan oppstå tilfeller hvor dette er umulig slik situasjonen er i dag.

Det kan da søkes om AltMOC eller unntak (exemption) etter forordning 216/2008 art. 14 (4). Søknad om AltMOC eller unntak må sendes til postmottak@caa.no.

Luftfartstilsynet vil prioritere å behandle denne typen saker

Vi vil også på eget tiltak vurdere å gi unntak der vi ser det er nødvendig. Nærmere informasjon om dette vil bli publisert på vår internettside.   

Luftfartstilsynet arbeider også opp mot EASA for å få på plass en felleseuropeisk løsning for å håndtere situasjonen.

Kontakt Luftfartstilsynet

  • Postadresse: Postboks 243, 8001 Bodø
  • Besøksadresse: Sjøgata 45–47, 8006 Bodø
Publisert: 13. mar 2020