Luftfartstilsynet innfører begrensninger på møter og seminarer

Luftfartstilsynet har på bakgrunn av det pågående utbruddet av koronavirus innført begrensninger på møte- og seminarvirksomheten. Dette er i tråd med helsemyndighetenes gjeldende råd om å begrense slik aktivitet.

Det betyr at en rekke møter og seminarer i regi av Luftfartstilsynet i nær fremtid vil bli utsatt eller avlyst. Det vil gå ut informasjon til de som er påmeldt de aktuelle arrangementene. Om du er usikker på om det møtet eller seminaret du er påmeldt til er påvirket av denne beslutningen ber vi deg ta kontakt med vedkommende som har kalt inn til møtet.

Vi takker for velviljen, og beklager de ulempene dette medfører.

Kontakt Luftfartstilsynet

  • Postadresse: Postboks 243, 8001 Bodø
  • Besøksadresse: Sjøgata 45–47, 8006 Bodø
Sist oppdatert: 10. mar 2020