Hvor lenge gjelder unntaksvedtakene?

Luftfartstilsynet har siden 13. mars 2020 truffet en rekke vedtak om unntak fra regelverket. Vedtakene er generelt utformet, og gjelder for ulike grupper og i litt ulike perioder. Luftfartstilsynet har nå tatt stilling om disse generelle vedtakene skal forlenges eller ikke. De fleste vedtakene vil ikke bli forlenget. For mer informasjon om hvilke konsekvenser dette har, se hvert enkelt vedtak.

Se her for en samlet oversikt over vedtakene.  

Publisert: 10. jun 2020