Forlenget gyldighet for legeerklæringer til seilflygere, mikroflygere og ballongførere - vedtaket er ikke lenger gyldig

Luftfartstilsynet har 3. april 2020 truffet et vedtak som innebærer at gyldighetstiden for legeerklæringer til seilflygere, mikroflygere og ballongførere forlenges med 4 måneder. Dette gjelder for legeerklæringer som er gitt etter BSL C 1-2, og som løper ut i perioden 13. mars 2020 – 31. juli 2020. Disse legeerklæringene blir automatisk forlenget i 4 måneder regnet fra utløpet av legeerklæringens gyldighetsperiode. Vedtaket er ikke lenger gyldig, men denne informasjonen gjøres tilgjengelig for de som har behov for det.

Artikkelen er sist oppdatert 22. januar 2021.

Luftfartstilsynet vil ikke forlenge dette vedtaket. Legeattest som utløper etter 31. juli 2020 må fornyes på vanlig måte. 

Vedtaket om forlengelse av legeerklæring.

Når det gjelder forlenget gyldighet av legeattest etter forordning (EU) nr. 1178/2011, er dette omfattet av et annet vedtak. Du finner mer informasjon om det her.

Publisert: 03. apr 2020