Forlenget frist for å utstyre luftfartøy med SSR-transponder med ADS-B

Utbruddet av COVID-19 har ført til store utfordringer for luftfarten. Som en konsekvens av dette har EU-Kommisjonen foretatt flere endringer og tilpasninger i felleseuropeiske forordninger. Blant annet har de forlenget frist for å utstyre luftfartøy med SSR-transponder med ADS-B, gjennom forordning (EU) 2020/587.

Hele informasjonsteksten, samt lenker til forordningen og vår AIC finner du under Nytt om regelverk

Publisert: 25. jun 2020