Forlengelse av gyldighet for legeattest for AFIS/HFIS - vedtaket er ikke lenger gyldig

Luftfartstilsynet har 26. mars 2020 fattet et vedtak om forlenget varighet for legeattest for AFIS/HFIS. Vedtaket er ikke lenger gyldig, men denne informasjonen gjøres tilgjengelig for de som har behov for det.

Artikkelen er oppdatert 22. januar 2021.

Vedtaket innebærer at gyldige legeattester for AFIS/HFIS som løper ut i perioden 13. mars 2020 - 31. juli 2020 blir automatisk forlenget i 6 måneder regnet fra utløpet av legeattestens gyldighetsperiode.

Luftfartstilsynet vil ikke forlenge dette vedtaket. Legeattest som utløper etter 31. juli 2020 må fornyes på vanlig måte. 

Vedtak om forlengelse av legeattest AFIS/HFIS

Her finner du mer utfyllende informasjon om legeattester.

Sist oppdatert: 23. jan 2021