Forlengelse av gyldighet for legeattest for AFIS/HFIS

Luftfartstilsynet har 26. mars 2020 fattet et vedtak om forlenget varighet for legeattest for AFIS/HFIS.

Vedtaket innebærer at gyldige legeattester for AFIS/HFIS som løper ut i perioden 13. mars 2020 - 31. juli 2020 blir automatisk forlenget i 6 måneder regnet fra utløpet av legeattestens gyldighetsperiode.

Vedtak om forlengelse av legeattest AFIS/HFIS

Her finner du mer utfyllende informasjon om legeattester.

Publisert: 26. mar 2020