Flymedisinsk undersøkelse og legeattester

Luftfartstilsynet har tidligere gitt generelle unntak når det gjelder forlengelse av legeattest for flygere som følge av koronasituasjonen. Unntakene er nå avsluttet og kan ikke benyttes etter 17. november 2020.

Utgangspunktet er at all virksomhet i luftfarten skal oppfylle kravene som følger av det ordinære luftfartsregelverket også under koronaepidemien. Luftfartstilsynet kan kun gi unntak fra disse reglene ved uforutsette og presserende driftsforhold av begrenset varighet, forutsatt at unntakene ikke påvirker sikkerhetsnivået negativt. Informasjon om Luftfartstilsynets adgang til å gi unntak etter forordning (EU) nr. 216/2008 art. 14 nr. 4 finnes her.

I noen kommuner er det innført sentrale eller lokale smitteverntiltak som innebærer reiserestriksjoner eller anbefaling om at kun strengt nødvendige reiser skal gjennomføres. Etter de sentrale anbefalingene vil reise til arbeid regnes som strengt nødvendig for de som ikke kan ha hjemmekontor. Ta kontakt med kommunelegen i kommunen der du bor, dersom du har spørsmål om du kan reise ut av kommunen for å gjennomføre flymedisinsk undersøkelse.

Publisert: 02. feb 2021