EASA Guidelines – Virtual classroom instruction and distance learning

EASA (European Union Aviation Safety Agency) har, i forbindelse med korona-utbruddet, publisert en rekke retningslinjer for at luftfarten skal kunne takle smittesituasjonen på best mulig måte. Et av disse tiltakene er å tilpasse undervisning slik at den kan gjennomføres virtuelt.

Som følge av smitteverntiltak under covid-19 har store deler av undervisningsvirksomheten i luftfarten blitt utført som fjernundervisning og gjennom bruk av virtuelle klasserom. Det er viktig at både instruktører og studenter er forberedt og riktig rustet for å takle den nye situasjonen. Retningslinjene fra EASA skal sikre at kvaliteten på undervisningen opprettholder et tilfredsstillende nivå, til tross for nye utfordringer.

EASA Guidelines – Virtual classroom instruction and distance learning

Publisert: 01. sep 2020