Koronavirus og Luftfartstilsynets virksomhet

Foto: CDC/ Alissa Eckert.

Luftfartstilsynet er også berørt av koronaviruset, men oppgaver som ivaretar flysikkerheten i Norge blir ivaretatt. Vi har i dialog med aktørene utsatt de fleste tilsyn og det meste av møtevirksomhet, iht. helsemyndighetenes råd og anbefalinger, men gjennomfører kjerneoppgavene våre der dette er relevant for å opprettholde umiddelbar flysikkerhet.

Samleside saker knyttet til koronaviruset og Luftfartstilsynet.

Det er aktørene som selv er ansvarlige for at flysikkerheten ivaretas og at virksomheten er i tråd med regelverkskravene, og det er beredskapsplaner for at dette skal ivaretas. Luftfartstilsynet er i løpende kontakt med flyselskaper og andre aktører for å tilse at reglement følges og at flysikkerheten ivaretas.

Tilsyn og møter med operatører

Luftfartstilsynet har avlyst en rekke møter og større arrangementer i egen regi, og har i dialog med operatørene utsatt flere tilsyn som ikke er av kritisk art, og som ikke til fare for flysikkerheten. Vi opprettholder likevel tett dialog med operatørene i denne perioden, og avklarer med det enkelte selskap alternative løsninger til fysiske møter.

Kontorene er stengt for publikum

Lokalene våre i Sjøgata 45-47 i Bodø er stengt for allmennheten, og alle våre ansatte har i utgangspunktet hjemmekontor. Dette er i tråd med helsemyndighetenes råd for å forhindre smittespredning. 

Artikkelen oppdateres fortløpende ved ny informasjon.

Kontakt Luftfartstilsynet

  • Postadresse: Postboks 243, 8001 Bodø
  • Besøksadresse: Sjøgata 45–47, 8006 Bodø
Sist oppdatert: 13. mar 2020