Bruk av munnbind for kabinbesetning anbefales ikke dersom en er frisk

Illustrasjonsbilde munnbind.
Illustrasjon colourbox.com

Etter at EASA utstedte Safety Information Bulletin (SIB) 2020-02R3 2. april, har Luftfartstilsynet mottatt bekymringshenvendelser fra flyselskapene.

I SIB fremgår det at EASA anbefaler besetningsmedlemmer som er i kontakt med passasjerer (i prinsippet kabinbesetningen) å kontinuerlig bære munnbind som minst holder «surgical standard» under flyging, og at disse maskene skal byttes ut senest hver fjerde time. Brukte masker skal behandles som «biohazard material» og deponeres deretter. Hvis det ikke er mulig å separere passasjerer tilstrekkelig, anbefales det å dele ut samme type masker til passasjerene også.

Ettersom Luftfartstilsynet ikke har medisinsk kompetanse til å ta stilling til aktuell SIB, har vi kontaktet Helsedirektoratet for en uttalelse om innholdet i denne.

Innledningen til SIB 2020-02R3 slår fast at «The decision of the national public health authority will prevail in regard to the recommendations made in this SIB.”

Luftfartstilsynet har nå mottatt uttalelse fra Helsedirektoratet i forbindelse med innholdet i SIB 2020-02R3.

Konklusjon: Dersom en person mistenkes for å være syk, anbefaler helsemyndighetene at personen bruker munnbind for å hindre smittespredning. Bruk av munnbind anbefales ikke dersom en er frisk. Helsedirektoratet mener følgelig at anbefalingen om at kabinbesetningen skal bruke munnbind ikke har noen helsemessig effekt.

Les mer om dette på Folkehelseinstituttet. 

Publisert: 03. apr 2020