Om koronavirus

Her finner du aktuelle saker fra Luftfartstilsynet knyttet til koronaviruset og vår virksomhet.

Security: Forlenget gyldighetstid etter forordning (EU) 2015/1998 punkt 11.3.1. - vedtaket er ikke lenger gyldig

Luftfartstilsynet har 8. juli 2020 truffet et vedtak som innebærer at gyldighetstiden etter forordning (EU) 2015/1998 punkt 11.3.1 som gjelder for personer som ut...

08. jul 2020

Security: Forlenget gyldighetstid for krav til recurrent training etter forordning (EU) 2015/1998 punkt 11.4.1(a) - vedtaket er ikke lenger gyldig

Luftfartstilsynet har 8. juli 2020 truffet et vedtak som innebærer at gyldighetstiden for krav til recurrent training som gjelder for personer som utfører oppgave...

08. jul 2020

Tiltak fra EU-kommisjonen - koronapandemien

Lavere etterspørsel, stenging av grenser og andre midlertidige restriksjoner for luftfarten innad i EU, og mellom EU og store internasjonale markeder, har medført...

30. jun 2020

Forlenget frist for å utstyre luftfartøy med SSR-transponder med ADS-B

Utbruddet av COVID-19 har ført til store utfordringer for luftfarten. Som en konsekvens av dette har EU-Kommisjonen foretatt flere endringer og tilpasninger i fel...

25. jun 2020

Klargjøring om unntak for gyldighetstid for teorieksamen (FCL.025)

Luftfartstilsynet har tidligere publisert unntaksvedtak for utdanning, sertifikater og rettigheter. Nedenfor vil vi klargjøre hva som gjelder for teorieksamen i t...

24. jun 2020

Unntak fra treningskrav for behandling av farlig gods - vedtaket er ikke lenger gyldig

Luftfartstilsynet har 15. juni 2020 fattet vedtak om visse unntak fra treningskravene i forskrift 11. januar 2003 nr. 41 om transport av gods i luftfartøy (BSL D ...

18. jun 2020

Hvor lenge gjelder unntaksvedtakene?

Luftfartstilsynet har siden 13. mars 2020 truffet en rekke vedtak om unntak fra regelverket. Vedtakene er generelt utformet, og gjelder for ulike grupper og i lit...

10. jun 2020

Security: Vedtak om forlengelse av gyldighetstid etter forordning (EU) 2015/1998 pkt. 11.3.1 - vedtaket er ikke lenger gyldig

Luftfartstilsynet har 28. mai 2020 truffet et vedtak som innebærer at gyldighetstiden etter forordning (EU) 2015/1998 punkt 11.3.1 som gjelder for personer som ut...

29. mai 2020

Europeisk smitteveileder

EUs luftfartsbyrå EASA og European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) publiserte 21. mai 2020 en europeisk smitteveileder: COVID-19 Aviation Health ...

22. mai 2020

Security: Vedtak om forlengelse av gyldighetstid for recurrent training etter forordning (EU) 2015/1998 pkt. 11.4.1(a) - vedtaket er ikke lenger gyldig

Luftfartstilsynet har 15. mai 2020 truffet et vedtak som innebærer at gyldighetstiden for krav til recurrent training som gjelder for personer som utfører oppgave...

20. mai 2020
Side