Om koronavirus

Her finner du aktuelle saker fra Luftfartstilsynet knyttet til koronaviruset og vår virksomhet.

Nasjonal veileder for smittevern i luftfarten (covid-19)

Veilederen er utgitt av Helsedirektoratet, 27. april 2020 med faglig innhold levert av Folkehelseinstituttet (FHI) og med innspill fra blant annet Luftfartstilsyn...

29. apr 2020

Teori og eksamen under koronautbrudd / Theory and exams during corona outbreak

Informasjon om gjennomføring av teorieksamen for trafikkflygere og privatflygere under pågående omstendigheter forårsaket av koronavirus.

24. apr 2020

Fakturering og utsatt betalingsfrist (oppdatert info)

På grunn av situasjonen etter utbrudd av koronavirus har Luftfartstilsynet i en periode ikke sendt ut faktura. Fakturering av gebyr, herunder årsgebyr, går nå som...

24. apr 2020

Restriksjonsområde som berører VFR-flyging og skoleflyging oppheves

15. mars 2020 opprettet Luftfartstilsynet et restriksjonsområde der det ble satt krav til forhåndstillatelse for VFR-flyging og skoleflyging. Dette ble gjort som ...

15. apr 2020

Bruk av munnbind for kabinbesetning anbefales ikke dersom en er frisk

Etter at EASA utstedte Safety Information Bulletin (SIB) 2020-02R3 2. april, har Luftfartstilsynet mottatt bekymringshenvendelser fra flyselskapene.

03. apr 2020

Unntak for gyldighetstid for rettigheter, sertifikater og bevis – seilfly og ballong

Luftfartstilsynet har truffet et vedtak som innebærer at rettigheter, sertifikater og trening for LAPL(S) og LAPL(B) får forlenget gyldighetstid.

03. apr 2020

Sertifikatveileder for privatflygere

Situasjonen med COVID-19 smittefare gjør det vanskelig å forlenge sertifikater og rettigheter etter vanlig praksis. Luftfartstilsynet har utarbeidet en midlertidi...

03. apr 2020

Forlenget gyldighet for legeerklæringer til seilflygere, mikroflygere og ballongførere

Luftfartstilsynet har 3. april 2020 truffet et vedtak som innebærer at gyldighetstiden for legeerklæringer til seilflygere, mikroflygere og ballongførere forlenge...

03. apr 2020

Unntak og presiseringer for flyplasser

Luftfartstilsynet har i dialog med flyplassoperatører gitt noen retningslinjer for hvordan enkelte utfordringer kan håndteres. Vi har i tillegg gjort unntak fra S...

02. apr 2020

Guidance on management of crew members EASA

EASA Guidelines – COVID-19 Guidance on Management of Crew Members in relation to the SARS-CoV-2 pandemic

27. mar 2020

Unntak for godkjente flyskoler (ATO) – treningsprogrammer

Luftfartstilsynet har 26. mars 2020 fattet et vedtak som berører godkjente flyskoler. Det gis unntak fra kravet om at endringer i treningsprogrammer må være forhå...

26. mar 2020

Forlengelse av gyldighet for legeattest for AFIS/HFIS

Luftfartstilsynet har 26. mars 2020 fattet et vedtak om forlenget varighet for legeattest for AFIS/HFIS.

26. mar 2020
Side