Tilsynsavdelingen

Tilsynsavdelingen har ansvaret for tilsynsaktiviteten i Luftfartstilsynet. Det arbeides med identifikasjon av relevante risikoområder og målrettet tilsynsaktivitet for økt sikkerhet. Det gjennomføres revisjoner, inspeksjoner, tester og undersøkelser.

Tilsynsavdelingen;

  • Gjennomføre og lede tverrfaglige tilsynslag, dette for å sikre et helhetlig tilstandsbilde/risikoprofil på operatørnivå Identifisere og konkretisere relevante risikoområder og utarbeide tiltak for å imøtekomme disse
  • Påvirke tilsynsplan for en periode og følge opp denne
  • Bistå i arbeidet med standardisering og metodisk utvikling
  • Samhandle med øvrige avdelinger i Luftfartstilsynet
  • Gjennomføre kontaktmøter med operatørene

Avdelingen består av 5 tilsynsledere som har ansvar for å lede disse oppgavene innenfor definerte sektorer.