Forskrift om sats for sikkerhets- og passasjeravgift ved lufthavner drevet av Avinor i 2020

Publisert: 08. nov 2019