Forskrift om felles krav for yting av flysikringstjenester

BSL G 2-2

Forskriften gjennomfører en EU-forordning. Under finner du en oppdatert versjon av forordningsteksten. Denne finnes kun på engelsk.

Publisert: 22. des 2014