Forskrift om vilkår for ervervsmessig luftfart med flermotors luftfartøy med komponenter eller systemer ute av funksjon (Minimum Equipment List - MEL) (BSL D 2-6).

BSL D 2-6

Publisert: 16. apr 1986