Forskrift om standardmasse og balanse til bruk ved planlegging av flyging (BSL D 1-5).

BSL D 1-5

Publisert: 11. jan 2003