Forskrift om medføring og bruk av radionavigasjonsutstyr og SSR-transponder i luftfartøy.

BSL D 1-14

Publisert: 03. feb 1998