RSS

Høringer

Her finner du høringer, både pågående og avsluttede.

Viser treff 57 til 64 av 186

Høring – forslag om nye regler om allværsoperasjoner (all weather operations/AWO) og opplæring av flybesetning (flight crew training)

Luftfartstilsynet har på høring EASAs forslag til en forordning som vil gjøre endringer i reglene om allværsoperasjoner (all weather operations/AWO) og opplæring ...

07. sep 2021 - Høring avsluttet

Høring fra EU-kommisjonen: Beredskapsplan for transport

EU-Kommisjonen gjennomfører en høring av en beredskapsplan for transportområdet. Målet er å forbedre EUs koordinering ved fremtidige beredskapshendelser, og at tr...

01. sep 2021 - Høring avsluttet

Høring fra EASA: NPA 2021-08 "Enhanced mobility options and streamlined qualifications for air traffic controllers" (RMT 0668)

EASA gjennomfører for tiden høring av forslag til endring av forordning (EU) 2015/340 av 20. februar 2015 om fastsettelse av tekniske krav og administrative framg...

12. aug 2021 - Høring avsluttet

Høring – endringer i forordning (EU) 2017/373 – flyværtjenester, hendelsesrapportering og nytt format for SNOWTAM

Luftfartstilsynet har på høring kommisjonens forslag til en forordning som vil gjøre enkelte endringer i forordning (EU) 2017/373 om krav til ytere av flysikrings...

02. jul 2021 - Høring avsluttet

Høring – endringsforordningene 2020/1234 om AMS-tjenester på flyplasser og 2020/2148 om rullebanesikkerhet og bl.a. nytt globalt rapporteringsformat

Europakommisjonen har vedtatt to endringsforordninger av betydning for EU-sertifiserte flyplasser. Endringsforordningene gjelder nye driftstjenester på flyplassen...

04. jun 2021 - Høring avsluttet

Høring – felleseuropeiske ytelsesmål for RP3

Luftfartstilsynet har på høring Europakommisjonens beslutning om reviderte felleseuropeiske ytelsesmål ("union wide targets") for den tredje referanseperioden (RP...

04. jun 2021 - Høring avsluttet

Høring – nye FUA-områder i Sør-Norge

Luftfartstilsynet har på høring et forslag til nye militære treningsområder (FUA-områder) i luftrommet i Sør-Norge. I tilknytning til dette foreslås også nye områ...

03. jun 2021 - Høring avsluttet

Høring konsesjon Narvik helikopterplass, Furumoen

Universitetssykehuset Nord-Norge HF har fremlagt søknad om konsesjon for å anlegge, drive og inneha en ny helikopterplass i forbindelse med bygging av nytt sykehu...

27. apr 2021 - Høring avsluttet
Side