RSS

Høringer

Her finner du høringer, både pågående og avsluttede.

Viser treff 81 til 88 av 128

Høring - opprettelse av kontrollert luftrom, Sälen, øst av Rena i Trysil

Basert på mottatt søknad fra Scandinavian Mountains Airport, Sälen, vurderer Luftfartstilsynet å etablere kontrollert luftrom i området øst av Rena i Trysil.

02. apr 2019 - Høring avsluttet

Høring - søknad om fornyet konsesjon for Salangen flyplass, Elvenes

Salangen kommune har fremlagt en søknad om fornyelse av sin konsesjon for å drive og inneha Salangen flyplass, Elvenes

18. mar 2019 - Høring avsluttet

Høring - utkast til forskrift om sivil statsluftfart

Luftfartstilsynet har utarbeidet utkast til forskrift om sivil statsluftfart.

15. mar 2019 - Høring avsluttet

Høring fra Samferdselsdepartementet - diverse endringer i luftfartsloven - droner - gjennomføring av ny basisforordning om flysikkerhet

Samferdselsdepartementet har på høring med temaer: lovforankring av EUs nye basisforordning om flysikkerhet om flysikkerhet (forordning 2018/1139) - og særlig de ...

14. mar 2019 - Høring avsluttet

Høring om forslag til endring av bestemmelser om Class D Compartments (lasterom) - NPA 2019-02

Luftfartstilsynet har på høring EASAs forslag til endring (NPA) 2019-02 «Class D compartments», som inneholder forslag til endring av bestemmelser i forordning (E...

08. mar 2019 - Høring avsluttet

Høring - søknad om fornyet konsesjon for Bergen sjøflyplass, Sandviken og Bergen helikopterplass, Sandviken

Fonnafly AS har fremlagt en søknad om fornyelse av sin konsesjon for å drive og inneha Bergen sjøflyplass, Sandviken og Bergen helikopterplass, Sandviken. Luftfa...

05. mar 2019 - Høring avsluttet

Høring - Opprettelse av et midlertidig restriksjonsområde ved filminnspilling

Luftfartstilsynet har mottatt søknad om å opprette et midlertidig restriksjonsområde i perioden 25. mars – 2. april 2019, forbindelse med innspilling av en film i...

05. mar 2019 - Høring avsluttet

Høring - Ålesund helikopterplass, Flatholmen

Fjord Helikopter AS har fremlagt en søknad om fornyelse av sin konsesjon for å drive og inneha Ålesund helikopterplass, Flatholmen. Luftfartstilsynets høringsbrev...

05. mar 2019 - Høring avsluttet
Side