Hopp til innhold

Et overblikk over det nye felleseuropeiske regelverket

Oversikt nytt regelverk og registreringsløsning - foredrag av flyoperativ inspektør Line Stensby Bogan.

Siden 1. januar 2021 gjelder det nye felleseuropeiske regelverket for droneflyging i Norge. Nå skilles det ikke lenger mellom rekreasjonsflyging og kommersielle operasjoner, og de aller fleste må være registrert hos Luftfartstilsynet uavhengig av bakgrunnen for droneoperasjonene. Droner som brukes til modellflyging omfattes også av det nye regelverket.

EASA ønsker gjennom sitt nye regelverk å gjøre droneoperasjoner tryggere gjennom to hovedgrep:

 • Bruk av utstyr som er bygget etter en europeisk standard.
 • Risikovurdering som tar hensyn til både risikoen i operasjonen og kompetansen til piloten.

Sammenfallende med at en ikke lengre skiller mellom kommersiell flyging og rekreasjonsflyging, vil det være risikoen knyttet til operasjonen(e) som bestemmer regelverket. Kort fortalt - så lenge en flyr under de samme forholdene, på de samme stedene, vil risikoen ved en flyging være lik uavhengig av om du tjener penger på det eller ikke.

Hva skjer med RO1, RO2 og RO3?

Den tidligere kategoriseringen i det norske regelverket (RO1, RO2 og RO3) ble faset ut i 2021, og erstattet med tre nye kategorier med andre spesifikasjoner: Åpen, Spesifikk og Sertifisert. 

Åpen kategori

 • Operasjonen innebærer liten eller ingen risiko overfor tredjepart.
 • Det kreves ingen autorisasjon.
 • Piloten må fullføre et minimum av opplæring og trening.
 • Deles inn i 3 underkategorier etter enkle og forhåndsbestemte kriterier.

Du finner mer informasjon om åpen kategori her. Vi har også laget en interaktiv veileder og en oversiktstabell for å hjelpe deg til å finne fram. Se også plakaten "Fly drone trygt" som oppsummerer reglene.

Spesifikk kategori

 • Operasjonen har høy risiko eller er for kompleks for å tilhøre Åpen kategori.
 • Operatøren må ha godkjenning fra Luftfartstilsynet for å kunne operere.
 • Risikonivå styrer mengden av opplæring og trening som kreves.
 • Luftfartstilsynet vil føre tilsyn.

Mer informasjon om spesifikk kategori finner du her. 

Sertifisert kategori

 • Risikoen ligner risikoen i bemannet luftfart.
 • Sertifisering av luftfartøy og operatør er nødvendig.
 • Høyt nivå på både opplæring og trening. Det blir krav om droneflygersertifikat.
 • Luftfartstilsynet vil føre tilsyn.

Regelverket for sertifisert kategori er fortsatt under utvikling. Mer informasjon om sertifisert kategori finner du her. 

Tidslinje

Det felleseuropeiske regelverket trådde i kraft 1. januar 2021. De gamle operatørklassene RO1, RO2 og RO3 ble faset ut i 2021, med unntak for den delen av dagens RO3 som skal bli sertifisert kategori. For RO-operatører som var registrert under det gamle regelverket fantes en overgangsordning.

Se mer informasjon om tidslinjen her. 

Registrering og kurs på flydrone.no

Med det nye regelverket skal alle som flyr en drone som har kamera, eller som veier 250 gram eller mer, registrere seg på Luftfartstilsynets flydrone.no. På flydrone.no kan man også ta kurs og eksamen for A1/A3, og i portalen vil man finne kompetansebevis og registrerte opplysninger. Eksamen for piloter i A2 tas på trafikkstasjoner.