Er det mulig å transportere gods med RPAS?

Ja, det er mulig, men du må utarbeide og beskrive dette i operasjonsmanualen. Transport av gods krever særskilt tillatelse.
Publisert: 26. mai 2018